ΔΙΟΙΚΗΣΗ


Email: a.okeleos@hotmail.gr τηλ 6932423886--6978902860
           

                                                                                                        Ελευσίνα,   17/04/2018

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ       Νο 65

Σήμερα Δευτερα 17 Απριλιου 2018 και ώρα 20.30 μμ συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο  του Α.0. ΚΕΛΕΟΣ εν απαρτία εφ όσου εκ των 7  μελών του παρευρίσκονται και τα επτα με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης την κατάρτιση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

1) Για την θέση του Προέδρου μόνος υποψήφιος ο κος ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ο οποίος και εκλέγεται παμψηφεί.

2)  Για την θέση του Α! Αντιπροέδρου μόνος υποψήφιος ο κος  ΑΝΔΡoyΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ο οποίος και εκλέγεται παμψηφεί.

3)  Για την θέση του Β! Αντιπροέδρου μόνος υποψήφιος ο κος  ΝΕΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ο οποίος και εκλέγεται παμψηφεί.

4)  Για τη θέση του Γενικού Γραμματέα μόνος υποψήφιος ο κος ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,ο οποίος και εκλέγεται παμψηφεί.

5)  Για τη θέση του Ταμία μόνος υποψήφιος ο κος  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ο οποίος και εκλέγεται παμψηφεί.

6)  Για τη θέση του Γενικού Αρχηγού μόνος υποψήφιος κος Μαυροματοπουλος  ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ο οποίος και εκλέγεται παμψηφεί.

7) Για τη θέση του Εφόρου Δημοσίων Σχέσεων μόνος υποψήφιος ο κος  ΓΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ο οποίος και εκλέγεται παμψηφεί.


Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.


ΠΡΟΕΔΡΟΣ τoυ Δ.Σ                                             ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ του Δ.Σ


ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ                                                  ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                                           ΙΩΑΝΝΗΣ
                                          
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου